Informacja
Logowanie do portalu StudNet możliwe jest dla osób będących bieżącymi studentami / doktorantami / słuchaczami. W szczególności, takiej możliwości nie mają absolwenci (po 14 dniach od daty egzaminu) i osoby skreślone. W przypadku braku dostępu do systemu prosimy o kontakt ze swoim Biurem Obsługi Studenta.